Ökat tryck på de svenska bokförlagen – behöver ta klimatfrågan på större allvar

Även om det handlar om relativt sett små utsläpp, så kan branschen inte luta sig tillbaka, det tror bedömare som tidningen Svensk Bokhandel pratat med.

Foto: Anders Hellberg

Nyligen publicerade Svensk Bokhandel en artikel om hur förlaget Lind & Co har låtit undersöka sina böckers klimatpåverkan.

För alla landets bokförlag ser siffrorna förstås olika ut beroende på vilken sorts bok det handlar om. Men de färskaste siffrorna för Lind & Co ser nu alltså ut på följande sätt:

Enligt rapporten står en ljudbok för ett genomsnittligt koldioxidutsläpp på 59 gram, medan en tryckt bok står för i genomsnitt 598 gram. 

Bokdjuret skrev för några veckor sedan om Norstedts förlagsgrupp, och här var det liknande utsläppssiffror:

  • En tryckt bok orsakar utsläpp på 700 gram
  • En ljudbok orsakar utsläpp på 35 gram
  • En lyssnad timme orsakar utsläpp på 2,9 gram

Totalt uppgick Lind & Co:s utsläpp räknat i koldioxidekvivalenter till 588 ton under förra året. För Norstedts förlagsgrupp var siffran 3 486 ton.

Inga större mängder egentligen, med tanke på att Sveriges nationella utsläpp ligger på ungefär 50 miljoner ton.

Men varje ton räknas, och även denna bransch måste så småningom komma ner på noll.

Enligt Lars Schmidt på konsultbolaget Do Right, som tagit fram rapporten för Lind & Co:s räkning, så finns det just nu också ett ökat tryck på de svenska bokförlagen att ta klimatfrågan på större allvar.

– Dels för att de upplever att de bör göra det. Men också för att återförsäljare, till exempel Akademibokhandeln, tycker att det är intressant. Det är de som står i butikerna och vill kunna svara när kunder ställer frågor, säger Lars Schmidt till Svensk Bokhandel.