Så mycket släpper en bok ut

Nya siffror från Norstedts Förlagsgrupp visar det genomsnittliga klimatavtrycket för deras trycka böcker respektive deras ljudböcker.

Foto: Anders Hellberg

I förra veckan publicerade Norstedts Förlagsgrupp sin hållbarhetsredovisning för år 2020.

I den tiosidiga rapporten framgår att förlagsgruppens tryckta böcker förra året förde med sig en klimatpåverkan på 3 486 ton räknat i koldioxidekvivalenter.

Dessa utsläpp fördelade sig i sin tur på följande sätt:

  • Tillverkning av papper: 1 300 ton
  • Transport pappersbruk till tryckeri: 379 ton
  • Tryckning: 1 144 ton
  • Transport tryckeri till lager: 326 ton
  • Övriga leverantörer: 140 ton
  • Transport tur och retur mellan lager och återförsäljare: 197 ton

Norstedts har även räknat på vad utsläppen för en genomsnittsbok från förlagsgruppen är, och kommer då fram till följande:

  • En tryckt bok orsakar utsläpp på 700 gram
  • En ljudbok orsakar utsläpp på 35 gram
  • En lyssnad timme orsakar utsläpp på 2,9 gram

Det här kan jämföras exempelvis med att köra bil, där de nyregistrerade bilarna i Sverige förra året i genomsnitt släppte ut 93,5 gram koldioxid för varje körd kilometer.

Att köpa en ny bok har alltså en rätt liten klimatpåverkan sett till det stora hela. Och som Norstedts Förlagsgrupp påpekar i sin rapport finns ytterligare en fördel: ”en bok konsumeras oftast många gånger”.

Smart är alltså att låta lästa böcker gå vidare till vänner och familj, eller till second hand. Alternativt att besöka biblioteket.


Dock ska kommas ihåg att miljöpåverkan inte är samma sak som klimatpåverkan. Nyligen gick exempelvis elva författare, tecknare och intellektuella samman i ett upprop då de vill att “bokbranschen säkerställer att pappersmassan som blir boksidor inte kommer från skyddsvärd skog”. Det hela presenterades i form av en debattartikel på Expressens kultursidor, och här går det bland annat också att läsa:

Bokbranschen är minst sagt papperstung. Därför måste vi bokskapare ta situationen på allvar. Det kan vi göra genom att försäkra oss om att våra böcker trycks på papper som garanterar ett hållbart skogsbruk. 

För att detta ska kunna ske, skriver undertecknarna, så behövs två saker: “värdefulla naturskogar måste få formellt skydd och FSC-märkningens regler måste skärpas och efterlevas”.