Tips: Två författarsamtal den 2 juni

Sker samma dag som den stora miljökonferensen Stockholm+50 drar igång.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Volante och Verso.

Mellan den 2 och 3 juni anordnas den stora internationella FN-konferensen Stockholm+50 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Under dessa dagar händer också mycket annat runt om i staden som har med miljö, klimat och hållbarhet att göra.

Den 2 juni finns exempelvis två spännande bokevenemang att välja på:

Dels, klockan 17, anordnar Gamla stans bokhandel ett författarsamtal med Izabella Rosengren, aktuell med den nya boken Hetta (Volante).

Dels, klockan 18 på ABF-huset, anordnar Aftonbladet Kultur och tankesmedjan Katalys ett författarsamtal med Andreas Malm, vars bok How to blow up a pipeline (Verso) är avslutningen på Aftonbladet kulturs klimatbokcirkel.


Båda evenemangen är gratis. Det krävs dock en anmälan först, vilket kan göras på länkarna ovan.