Stefan Sundström tilldelas Harry Martinson-priset

Får det "inte minst för de böcker han skrivit".

I veckan blev det klart att 2022 års Harry Martinsonpristagare är Stefan Sundström.

Priset, på 83 950 kronor, har delats ut av Olofströms kommun jämna år sedan 2008. Tanken är att det ska gå till en person som verkar i Harry Martinsons anda och pristagaren ska enligt kriterierna också ”arbeta aktivt för fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter”.

Om valet av Sundström skriver juryn bland annat så här:

Artisten, författaren, skådespelaren och odlingsfantasten Stefan Sundström tilldelas Harry Martinsonpriset för sitt gedigna engagemang för miljö och hållbarhet. Genom den musik han skapat och de program han medverkat i samt de utställningar han bidragit till och inte minst de böcker han skrivit, visar Stefan att det här med att värna om miljön inte minst är en fråga om aktiva val.


Stefan Sundström har gett ut flera böcker på Leopard förlag och på Bokförlaget ETC, bland annat Stefans lilla gröna, Stefans stora blå, Stefans stora feta röda, Stefans lilla svarta, samt Låtar funderingar och bilder.


Läs mer om Harry Martinson hos Harry Martinson-sällskapet.