Fler böcker om klimatomställningen skulle kunna göra stor nytta framöver

Därför borde alla bokförlag läsa Klimatpolitiska rådets senaste rapport.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Klimatpolitiska rådet.

I dag publicerades Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport (pdf).

Som vanligt är det regeringens samlade politik som har utvärderats utifrån möjligheterna att uppnå de svenska klimatmålen. Och rådet konstaterar, kanske inte direkt oväntat, att omställningen i Sverige nu behöver accelerera.


Rådet har som vanligt också ett flertal rekommendationer med för hur detta kan gå till, där det handlar om allt från att agera mer kraftfullt i EU, till att förbättra styrningen av statliga myndigheter här på hemmaplan.

Rådet menar också, intressant nog, att det behövs ett kunskapslyft för klimatomställningen.

– Vi behöver ett brett kunskapslyft för medborgare i allmänhet. Det finns ett enormt engagemang, men ibland också brist på faktakunskaper, sa rådets vice ordförande Cecilia Hermansson under dagens webbsända presentation.

I rapporten uttrycks det på ett liknande sätt:

Medborgarundersökningar visar att svenskarna hyser starkt stöd för klimatomställningen. Dock saknar många faktabaserade kunskaper exempelvis om utsläppsutveckling, mål, möjligheter och utmaningar.


Rådet menar att det nu vilar ett stort ansvar inte minst på offentliga verksamheter och på organisationer i civilsamhället att förbättra situationen.

Men självklart finns här också en passning mellan raderna till landets alla bokförlag. Fler böcker som på olika sätt tar sig an klimatomställningen skulle definitivt kunna göra stor nytta framöver.