”Klimatfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna just nu för branschen”

Senaste numret av Svensk Bokhandel har klimatet som tema.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Svensk Bokhandel.

Branschtidningen Svensk Bokhandel har i sitt senaste nummer tagit ett större grepp kring klimatfrågan.

Nollvisionen är numret döpt till, och här går det att läsa flera olika artiklar om hur arbetet med att minska utsläppen just nu går. Bland annat intervjuas representanter från Bonnier Books, Norstedts förlagsgrupp samt Lind & Co.

På ledarplats skriver Carina Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare, så här:

Nästan alla vi kontaktat har välkomnat ämnet och försökt vara så transparenta som man kan. Klimatfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna just nu för branschen. Många aktörer jobbar för fullt med sitt hållbarhetsarbete eller är i startgroparna. Och det har gått fort. Det är bara några år sedan frågan började arbetas med på riktigt.


Artiklarna finns för Svensk Bokhandels prenumeranter också att läsa på nätet eller som digital tidning.


Missa inte heller de två första delarna i Bokdjurets egna artikelserie om böckernas både positiva och negativa miljö- och klimatpåverkan:

Del 1: ”Böcker kan förändra världen” – Pelle Andersson på Ordfront förlag vill bli bäst i klassen.

Del 2: ”Ställer vi klimatkrav kan vi absolut göra skillnad” – Eva Postrup och Åsa Norrman på Natur & Kultur vill se mer samarbete inom förlagsbranschen framöver.