Se hit alla företag – så här ska hållbarhetspusslet läggas

Viktig steg för steg-guide till hur näringslivet kan få fart på omställningsarbetet.

Foto: Anders Hellberg

Per Schlingmann, som en gång i tiden var partisekreterare och chefsstrateg för Moderaterna, kom 2015 med boken Så vinner du kommunikationskriget (Forum). Här skriver han bland annat om betydelsen av GUD – det vill säga Globalisering, Urbanisering och Digitalisering.

Schlingmann menar att det är oerhört viktigt att ha koll på GUD, eftersom detta är ”tre omvärldsfaktorer som var och en och tillsammans förändrar förutsättningar för människor, företag och politik”.

Nu några år senare är väl dock frågan om inte GUDH är ett mer rättvisande begrepp. Föreläsaren och hållbarhetsprofilen Mikael Botnen Diamant och kommunikationsstrategen Carl-Johan Schultz verkar i alla fall tycka det. De har försökt att både fånga och namnge ytterligare en omvärldsfaktor som nu i rasande takt håller på att förändra förutsättningarna för oss alla.

De kallar den för Hållbarisering.


Om ordet kommer fastna återstår väl att se. Men som ny lingo inom åtminstone det svenska näringslivet har det nog rätt goda chanser ändå.

Det är också näringslivet som Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz har sitt fokus på i sin nya bok, som de gett den passande titeln: Hållbariseringen – en guide för företag i omställning (Liber).


I boken förklarar författarna förtjänstfullt inte bara varför företag måste ställa om, utan också hur företagen ska gå till väga för att få bättre fart på omställningsarbetet.

Alla företag, stora som små, måste ju som bekant göra betydligt mer under de kommande åren jämfört med vad de gör i dag, i alla fall om globala/regionala/nationella/lokala miljö-, klimat- och hållbarhetsmål ska ha en chans att nås.

Inget företag kan i dag alltså med trovärdigheten i behåll säga sig vara färdig med omställningsarbetet.

Enligt Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz skulle det nu därför underlätta för företagen om de tog sig an denna uppgift på ett verkligt konkret, strukturerat och systematiskt sätt. Och det kan de göra genom att lägga ut ett sorts hållbarhetspussel (mer om det nedan).


Hållbariseringen är som helhet kanske inte en bok man gärna sträckläser från pärm till pärm. Den är lite för faktaspäckad och hoppig för det. Men det här är, precis som undertiteln slår fast, just en guide riktad till företag, och man kan därför med fördel bläddra fram och tillbaka i den för att få nya uppslag om de bästa vägarna framåt.

Resonemanget om pusslet – att det finns nio olika pusselbitar i form av vilka steg som ett företag kan ta för att komma vidare i omställningsarbetet – det är helt klart den stora behållningen i boken. Här är författarna nämligen något viktigt på spåren.

För alla företag har förstås olika förutsättningar och olika utgångslägen, och varje enskilt företag måste därför ta sig an omställningsarbetet på ett sätt som passar just dem. Alla kan så att säga inte lägga samma pussel, utan de där pusselbitarna (i form av exempelvis kartläggning, målsättning, utbildning och kommunikation) behöver läggas ut på visst sätt i en viss ordning beroende på vilket företag det handlar om.

Författarna har i sin bok så klart en massa smarta tips på hur det där ska gå till, ihop med ett antal ”case” och ”workshopsförslag” tänkt att hjälpa till på vägen. Och en föreläsning med boken som grund går förstås också att få. Så är man ett företag som kämpar på med omställningsarbetet (vilket alla företag alltså är eller bör vara) så ska man nog i alla fall ta en titt på boken, och sen kanske hugga de där författarna också för en pratstund.


Tre minnesvärda citat från boken:

  1. Hållbarhet är inte en övergående trend.
  2. Oavsett vilja eller ovilja blir det som näringslivsaktör bara svårare och svårare att undvika att förhålla sig till hållbarhet.
  3. Är ni smarta vänder ni omställningen till något positivt för ert företag, istället för att se den som ett hot.

Bokdjurets betyg: 4 (av 5)