Aftonbladet startar digital bokcirkel om klimatet

Här är de sex böckerna som ingår.

Aftonbladet kultur ligger just nu i startgroparna med Klimatcirkeln, en digital bokcirkel där fokus alltså är på klimatfrågan.

Första mötet sker om drygt två veckor, den 3 november klockan 19.00, och samtalet leds då av tidningens kulturchef Karin Pettersson.

Bokcirkeln är gratis att delta i, men deltagarna behöver själv ordna tillgång till böckerna. I övrigt gäller följande:

Boksamtalen sker digitalt, i en hybridform mellan föreläsning och bokcirkel. Vid varje samtalstillfälle diskuterar vi den bok vi läst med en inbjuden gäst, det kan vara författaren själv, en expert, aktivist eller filosof. Några av klimatcirkelns deltagare kommer också kunna vara med i diskussionen.


De sex böcker som ska avhandlas fram till sommaren är: