Vad betyder naturen för Sverige?

Fler än 50 forskare beskriver olika aspekter på biologisk mångfald. Antologin kan laddas ned gratis här.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Centrum för biologisk mångfald

Varför är biologisk mångfald viktigt? Vilka är problemen och vad finns det för lösningar?

Det är några av frågorna som tas upp i den nya antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster – Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor.

I boken medverkar fler än 50 forskare, och det är SLU Centrum för biologisk mångfald och Naturvårdsverket som står bakom det hela. 

den här sidan hos SLU finns samtliga kapitel och uppslag som pdf:er att ladda ned gratis. Boken går även att köpa i bokhandeln.