Natur & Kultur vill ha mer fokus på människans överlevnad

Klart i dag vilka som får förlagets populärvetenskapliga arbetsstipendium.

Foto: Anders Hellberg

I dag blev det klart att Magnus Ivarsson, Mårten Lind, Roland Paulsen, Erika Schagatay, Bo Söderström och Nina Wormbs får Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium.

Stipendiet, som ”ska uppmuntra tillgängliggörandet av forskning till en bred allmänhet”, är på 100 000 kronor per person.

Natur & Kultur skriver i ett pressmeddelande att det är ”människans överlevnad” som är i fokus bland årets stipendiater. Ett exempel på det är Nina Wormbs, som är professor i teknikhistoria vid Kungliga tekniska högskolan. Om henne skriver Natur & Kultur:

I boken Klimatsorg vill hon kombinera egen forskning med en växande litteratur inom området miljöns humaniora. Fokus är på människan, hennes roll, känslor, kunskap och ansvar i en värld hon har omskapat utan att förstå konsekvenserna.