”Den svenske klimatförnekaren har en tydlig demografisk och attitydmässig profil”

Frågan uppmärksammas i SOM-institutets nya bok "Ingen anledning till oro (?)" - kan laddas ned gratis här.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: SOM-institutet.

Häromveckan kom SOM-institutet med sin 78:e forskarantologi sedan starten 1986, denna gång med titeln: Ingen anledning till oro (?).

Flera kapitel i den nya boken – som kan laddas ned gratis på länken ovan – handlar om miljö- och klimatfrågorna. Exempelvis:

Släcka ljuset – varför då? (pdf)

Kärnkraftsstrid i pandemitid (pdf)

Vindkraftens förutsättningar (pdf)

Svenska klimatförnekare (pdf)

De politiska sakfrågorna inför valet 2022 – hur ser spelplanen ut? (pdf)


I kapitlet om svenska klimatförnekare (”personer som inte accepterar den vetenskapliga konsensusen att klimatförändringarna huvudsakligen är orsakade av mänskliga aktiviteter”) framgår bland annat följande:

Resultaten visar att ungefär en av tjugo svenskar – sex procent – kan betraktas som klimatförnekare. Analyserna i kapitlet visar att den svenske klimatförnekaren har en tydlig demografisk och attitydmässig profil: en man som är medelålders eller äldre och som saknar längre utbildning, står klart till höger i politiken, sympatiserar med Sverigedemokraterna, har ett svagt intresse för miljöfrågor och som inte alls känner sig oroad för förändringar i jordens klimat.