”En egensinnig resa i klimatfrågans djupaste mörker”

Debattbokspris till Jonathan Jeppsson.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Ordfront förlag.

Häromveckan blev det klart att Jonathan Jeppsson tilldelas Natur & Kulturs debattbokspris för sin bok Åtta steg mot avgrunden – vårt framtida liv på planeten (Ordfront förlag).

Priset delas ut, skriver Natur & Kultur i ett pressmeddelande, ”till en svensk fackbok som under det senaste året väsentligen bidragit till samhällsdebatt, fördjupad reflexion och nya insikter”. Juryns motivering lyder denna gång:

Priset tilldelas Jonathan Jeppsson för en egensinnig resa i klimatfrågans djupaste mörker – där inte hopp, men kanske mod, kan skapa ljus igen. Via ett tätt fogat bygge av hårda fakta och rå analys tar han publiken in i ett golvlöst framtidsrum där liv förstörts och dörrar stängts, men där läsarens fall mot avgrunden lämnar en paradoxal känsla av befrielse.