Tips: Två författare deltar när Sveriges radio anordnar frukostseminarium om klimatfrågan

Sänds på morgonen den 6 maj. Bland annat Shora Esmailian och Jonathan Jeppsson medverkar.

Torsdagen den 6 maj, klockan 08.15, anordnar Sveriges radio ett frukostseminarium: Hoppfullt eller hopplöst – om klimatjournalistik. Eventet beskrivs bland annat på följande sätt:

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium som lyfter klimatjournalistikens uppdrag och förutsättningar. Hur bra är medierna på att tillgängliggöra, och göra klimatvetenskapen, angelägen för fler? Det finns forskning som visar att de som inte ser klimatförändringarna som något problem också litar mindre på de traditionella medierna. Vad kan det bero på?

Bland de medverkande finns författaren och journalisten Shora Esmailian med. Hon har skrivit boken Ur askan – om människor på flykt i en varmare värld (Natur & Kultur). En annan journalist och författare som deltar är Jonathan Jeppsson, som skrivit boken Åtta steg mot avgrunden: vårt framtida liv på planeten (Ordfront).