Tips: Fem samtal om klimatkrisen

Flera författare med i UR-programmet "Hållbarhet och existens".

Foto: Skärmdumpar från UR Samtiden

Från början var tanken att det skulle bli en två dagar lång festival med existentiella samtal om klimatkrisen. Men coronapandemin satte käppar i hjulet och resultatet blev i stället fem separata samtal som spelades in den 18 februari i år. Nu finns dessa tillgängliga på UR Play och kan ses av alla.

Bland de som medverkar i samtalsserien märks flera författare som på olika sätt har tagit sig an miljö- och klimatfrågorna:

Övriga medverkande är: Petra Carlsson, teolog, högskolelektor och präst; Pekka Mellergård, neurokirurg och överläkare; Pella Thiel, ekolog och medgrundare till Omställningsnätverket; Paula Richter, psykolog; samt Ing-Marie Wieselgren, psykiater.


Satsningen är ett samarbete mellan Bronner & Bronner, Studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan Nikolai församling. Det är också i S:t Nicolai kyrka i Örebro som inspelningarna har ägt rum.