Fridays for Future anordnar global onlinestrejk

Sker i morgon, fredagen den 19 mars, under parollen #NoMoreEmptyPromises.

Foto: Anders Hellberg

I morgon anordnar ungdomsrörelsen Fridays for Future en global onlinestrejk under parollen #NoMoreEmptyPromises.

På hemsidan förklaras det hela bland annat på följande sätt:

Vi behöver inte fler tomma löften, vi behöver handling.

Aftonbladets debattsida skriver också fyra representanter från rörelsen:

Vi kan inte köpslå med fysikens lagar – det är ett simpelt faktum som till och med vi barn och ungdomar förstår. Den 19 mars går vi därför samman över hela landet under parollen #NoMoreEmptyPromises som del i en global pandemivänlig protest mot världsledarnas brist på åtgärder.


Foto: Anders Hellberg
Foto: Anders Hellberg

Intressant i sammanhanget är att Fridays for Future nämndes tidigare den här veckan i en rapport (pdf) som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tagit fram.

Rapporten handlar om barn och ungas attityd till kunskap och lärande. Och det konstateras här att tre områden är extra viktiga om man vill förstå orsak och samband i ett lite bredare perspektiv. Det handlar då om:

  • tidsandan vi lever i (påverkar hur dagens unga ser på och tar till sig kunskap i och utanför skolan, i jämförelse med tidigare generationer)
  • likvärdighet för unga (där dagens stora olikheter mellan grupper av unga skapar olika förutsättningar för möjligheten till kunskap och lärande)
  • undervisning och skolsystem (där lärare och undervisningsmetoder förstås spelar en mycket viktig roll)

Sett till den första punkten går det att läsa i rapporten att dagens unga har ett stort engagemang för miljö- och klimatfrågor, och att detta alltså inte är särskilt överraskande med tanke på den tid vi lever i.

Det hela uttrycks på följande sätt i rapporten, och det är här som Fridays for Future nämns:

Det finns flera frågetecken och orosmoln som kan påverka ungas syn på sin framtid. Inte minst med anledning av pandemin, klimatförändringarna och digitaliseringen. Dessa omvärldsfaktorer för också med sig nya insikter och kunskap. I kombination med att levnadsstandarden och utbildningsnivån för stora delar av jordens befolkning är bättre än någonsin finns helt nya förutsättningar för ett starkt engagemang och intresse för att lösa framtidens utmaningar. Ett tydligt exempel på det är Fridays for Future-rörelsen med Greta Thunberg i spetsen.


Foto: Anders Hellberg