Ett första utdrag ur Bill Gates nya bok finns nu att läsa

Boken, som finns översatt till svenska, har internationell lansering den 16 februari.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Albert Bonniers Förlag

Those of us who have done the most to cause this problem should help the rest of the world survive it. We owe them that much. 

Så skriver Bill Gates i sin nya bok, som på svenska har titeln Så undviker vi klimatkatastrofen (Albert Bonniers Förlag).

Boken ges ut i nästa vecka, men nyhetssajten Bloomberg Green har fått möjlighet att redan nu publicera ett längre utdrag.

Texten är från ett kapitel i boken som handlar om vikten av att satsa stort på klimatanpassning framöver, det vill säga att anpassa våra samhällen till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan föra med sig. Inte minst handlar det om att den rika delen av världen måste se till att på allvar hjälpa den fattiga delen.

Bland annat skriver Bill Gates:

The cruel injustice is that even though the world’s poor are doing essentially nothing to cause climate change, they’re going to suffer the most from it. The climate is changing in ways that will be problematic for relatively well-off farmers in America and Europe, but potentially deadly for low-income ones in Africa and Asia.