Natur & Kultur utlyser 20 arbetsstipendier

Ambitionen är bland annat att lyfta fram betydelsefull och aktuell forskning.

Foto: Anders Hellberg

I år kommer Natur & Kultur att dela ut 20 stycken arbetsstipendier, som är på 100 000 kronor vardera. Det handlar dels om 14 litterära stipendier och dels om sex populärvetenskapliga.

Tanken med de populärvetenskapliga stipendierna är enligt Natur & Kultur att de ska ”uppmuntra tillgängliggörandet av forskning till en bred allmänhet”.

– Vi är en oberoende stiftelse med uppdrag att verka för bildning och humanism. Genom stipendierna har vi ambitionen att lyfta fram betydelsefull och aktuell forskning så att fler kan ta till sig av faktabaserad kunskap. Ett uppdrag vi finner mer aktuellt än någonsin för att stärka vår demokrati, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur, i ett pressmeddelande.


Ansökningsperioden pågår fram till den 1 maj.