”Den lögnaktige presidenten är ett existentiellt hot mot journalistiken”

Viktig tankeställare för alla journalister, i Masha Gessens nya bok.

Foto: Anders Hellberg

Med allt som pågår i USA just nu är det svårt att tänka sig en bättre tajming för utgivningen av boken Att överleva envälde (Brombergs).

Den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen har nämligen en massa intressanta saker att säga om de senaste årens utveckling i landet – vilket för läsaren därmed blir till bra hjälp att förstå de senaste dagarnas händelser, så som stormningen av Kapitolium och riksrättsprocessen mot den avgående presidenten.

Masha Gessen. Foto: Casia Bromberg

I 22 ganska korta kapitel (som bygger på artiklar som tidigare publicerats i bland annat The New Yorker och The New York Times) riktar Masha Gessen inte oväntat stenhård kritik mot Donald Trump. Hans fyra år vid makten har varit en katastrof.

Trump både ”fördärvade det politiska språket” och ”förstörde ansvarsskyldighetens institutioner”, skriver Gessen, som menar att målet för Trump har varit att ”tillintetgöra politiken” och uppnå en form av envälde, autokrati.

Nu är visserligen Donald Trump på väg bort, men skadan på demokratin är skedd och är dessvärre inte lätt att reparera.


Intressant ur en svensk kontext – inte minst med tanke på valet som väntar 2022 – är också hur Masha Gessen i ett av kapitlen skriver att ”den lögnaktige presidenten är ett existentiellt hot mot journalistiken”.

För det Donald Trump onekligen har lyckats med under sin tid som både presidentkandidat och president, det är att han lärt sig utnyttja en av journalistikens inbyggda svagheter – nämligen svårigheterna media har att hålla fast vid en specifik fråga under en längre tid. Det är som det där talesättet, att upprepar man bara en lögn tillräckligt många gånger så blir den till slut sann. Gessen förklarar det så här:

Upprepningarna sätter ljuset på problemet med faktakollandet som motgift mot lögnerna: medan lögnen ständigt upprepas publiceras faktakollen bara en gång. Lögnen dominerar i offentligheten. Vad värre är är att faktakollsartiklarna, som dyker upp strax efter att lögnen yttras offentligt eller på Twitter, ger lögnen en ingång till det allmänna medvetandet. Och ännu värre är att just denna ingång har en förmåga att placera lögnen och sanningen sida vid sida, som om fakta var föremål för debatt. Sedan släpper den ena sidan ämnet medan den andra fortsätter att hamra in det. På så sätt förloras ofta diskussionen.


Ja, det finns mycket annat intressant i Masha Gessens bok som rör frågor om demokrati, politik och samhälle och som helt klart är värt att fundera över, också för oss här i Sverige. Boken är stundtals kanske lite repetitiv, då många kapitel berör samma ämnen. (Och för Bokdjurets läsare kan det vara bra att veta att boken inte särskilt ofta på ett direkt sätt berör frågor om miljö, klimat eller hållbarhet.) Men vill man förstå vad som just nu händer i USA, och hur det som händer där mycket väl skulle kunna hända här, då är Att överleva envälde en bok som definitivt bör ges en chans.

Tre minnesvärda citat från boken:

  1. Till kabinettet valde Trump personer som var emot verksamheten på, och ibland själva existensen av, de myndigheter som de var satta att leda. Till chef för miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) valde han Scott Pruitt, som i sin roll som statsåklagare i Oklahoma hade stämt EPA fjorton gånger för att ha överskridit sina befogenheter.
  2. Månaden efter meddelade Trump att USA skulle dra sig ur det invecklade, spretiga, mödosamt framförhandlade Parisavtalet, som han uppenbarligen inte ens hade försökt förstå: komplexiteten var stötande och enkelheten i att dra sig ur var en lösning i sig.
  3. De spelar på harmen hos väljarna över att eliterna förstör deras liv, och de fortsätter att underblåsa denna känsla även efter att ha tillträtt sina ämbeten – som om någon annan, en lömsk och av allt att döma allsmäktig person eller grupp, fortfarande satt vid makten och som om de fortfarande var i opposition.

Bokdjurets betyg: 3 (av 5)