Cli-fi med på årets nyordslista

Sammanlagt var det 39 nya ord som etablerade sig i svenskan under 2020.

Illustration: Tone Gellerstedt, Isof

När förra året led mot sitt slut var det som vanligt dags för årets nyordslista (pdf) att presenteras. Enligt Språkrådet och Språktidningen som ligger bakom listan var det 39 ord som etablerade sig i svenskan under 2020 (det vill säga som antingen har myntats eller blivit vanligare).

Förstås var det väldigt många ord som hade anknytning till den pågående coronapandemin. Men enligt ett pressmeddelande framgår att ”klimatdebatten har färgat de senaste årens nyordslistor” och att detta gällde även för år 2020.

Intressant för Bokdjurets läsare är framför allt ett ord, nämligen:

cli-fi
konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor
Kommentar: Cli-fi är bildat till engelskans climate och fiction. Även klimatfiktion används i samma betydelse.

Ett exempel på när ordet användes var när tidningen TTELA skrev om det i februari 2020:

Vi ser ett uppsving på böcker där klimat och miljö spelar en viktig roll. Kanske inte som huvudtema, men som ett viktigt inslag. Det förändrade klimatet skildras allt oftare i litteratur – inom den nya genren cli-fi, klimatfiktion.


Andra ord med koppling till miljö, klimat och hållbarhet på nyordslistan var:

cirkulent
person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återbruk
Kommentar: Cirkulent är ett teleskopord bildat till cirkulär och konsument.

växtblindhet
avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden
Kommentar: Översättningslån från engelskans plant blindness. Begreppet myntades av botanikerna James Wandersee och Elisabeth Schussler. Fenomenet kallas ibland biologisk analfabetism med motsatsen ekologisk litteracitet.

zombiebrand
eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren