Till kalendern: webbföreläsning med Johan Rockström

Onsdagen 25 november pratar den svenske professorn på temat: Jordens framtid i Antropocen.

Foto: David Ausserhofer/PIK

Professor Johan Rockström, i dag chef för tyska Potsdam Institute for Climate Impact Research, är i Sverige i nästa vecka.

Bland annat ska han då medverka på ett webbseminarium som anordnas av Kungl. Vetenskapsakademien.

Föreläsningen, som går av stapeln på onsdagen (25 november, klockan 18), kommer att streamas live via Kungl. Vetenskapsakademiens Youtube-kanal.

Akademien skriver så här om vad som kan väntas:

I sin föreläsning kommer Johan Rockström kartlägga den senaste forskningen om riskerna för att vi är på väg att passera planetära gränsvärden, och argumentera för behovet av att sätta upp vetenskapligt baserade gränser för ett manövreringsutrymme som håller jordsystemet i ett Holocenliknande jämviktsläge och föreslå utformningen av en planetär förvaltning för en planet i jämvikt.

Det här är frågor som Johan Rockström varit inne på också i sina böcker, exempelvis i:

  • Den stora förnekelsen (ihop med Anders Wijkman)
  • Vår tid på jorden (ihop med Mattias Klum)
  • Big world, small planet (ihop med Mattias Klum)