Nordiska rådets miljöpris till skribent och eldsjäl

Jens-Kjeld Jensen från Färöarna har bland annat skrivit fem böcker om den färöiska biodiversiteten.

Foto: Kristian Vang / norden.org

Nordiska rådets miljöpris delades i förra veckan ut för 26:e gången. Vinnaren i år blev Jens-Kjeld Jensen från Färöarna, som förutom äran också fick motta 350 000 danska kronor.

Temat för priset år 2020 var biodiversitet, och tanken har varit att hitta en nordisk vinnare som bidragit till FN:s globala mål 14 och 15, som handlar om bevara och skydda livet i haven och livet på land.

Jens-Kjeld Jensen, som bland annat skrivit fem böcker och flera hundra vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om den färöiska biodiversiteten, fick i år priset med följande motivering från juryn:

Jens-Kjeld Jensen tilldelas priset för sin stora insats för att sätta fokus på mångfalden i den färöiska naturen. I över 40 år har Jens-Kjeld insamlat kunskap och beskrivit allt från loppor, möss och fåglar till fossiler, svampar och buskar i de färöiska fjällen.

(…) Jens-Kjeld Jensen samarbetar med naturforskare världen över och har medverkat till att kartlägga över 350 nya arter på Färöarna.

(…) Jens-Kjeld Jensens bidrag till förståelsen och bevarandet av mångfalden i den färöiska naturen är ovärderligt, och han är ett föredömligt exempel på hur mycket en äkta eldsjäl kan uträtta för en rikare natur.

***

Nordiska rådet delar varje år ut fem priser: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset samt barn- och ungdomslitteraturpriset. Vad gäller miljöpriset så är det följande huvudregel som gäller:

Nordiska rådets miljöpris ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.

Det officiella nordiska samarbetet sker i dag dels inom ramarna för Nordiska ministerrådet, där regeringarna samarbetar, dels i Nordiska rådet, som är parlamentarikernas samarbetsforum. Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.