Löfven: ”Läsning är grunden för fortsatt lärande”

Statsministern lyfte vikten av högläsning när han via videolänk besökte förskola.

Foto: skärmdump Facebook

I veckan dök statsminister Stefan Löfven (S) upp, via videolänk, på förskolan Nybble i Flen.

Eftersom det är höstlov, det vill säga läslov, och temat i år är högläsning, så var statsministern på plats för att läsa högt för några av barnen. Boken han valt var God natt, Alfons Åberg av Gunilla Bergström.

Lässtunden finns upplagd på Facebook, och här skriver även statsministern om hur viktigt just högläsning är för barns språkutveckling. Bland annat skriver han:

Redan från tidig ålder är läsförmågan och tillgången till språk av stor betydelse, eftersom läsning är grunden för fortsatt lärande. Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet för skriftspråket och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Goda läs- och skrivvanor är bland det bästa vi vuxna kan ge barn.

En utmaning framöver är enligt statsministern dock att Sverige har en skola som i dag är alldeles för ojämlik:

Det finns stora skillnader främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse. Vi måste därför fortsätta satsa på att alla elever ska få en grundläggande läsförmåga oavsett om de är pojkar eller flickor, vilka föräldrar de har, i vilken skola de går eller var i landet de bor. För förskolans del vill jag särskilt nämna behovet av att stimulera nyanlända barns språkutveckling.