Sex böcker att hålla koll efter i vår

Natur & Kulturs vårkatalog för 2021 ute nu.

Ett av förlagen i Sverige som redan har kommit ut med sin vårkatalog för 2021 är Natur & Kultur.

I katalogen (pdf) finns flera spännande titlar för den som är intresserad av frågor som rör miljö, klimat och hållbarhet.

Bokdjuret har här nedan listat sex av dessa titlar, samt även delar av den information som Natur & Kultur har om böckerna.

Skönlitteratur, januari

Przewalskis häst, av Maja Lunde

Przewalskis häst är en roman om människor och djur, och om människodjuret. Hur har människan påverkat andra arter på jorden? Vad skiljer oss från djuren? Har vi någon möjlighet att korrigera våra misstag? Och vad krävs för att vi alla ska överleva?

Sakprosa, april

Den uppfinningsrika planeten: Biomimikry och naturens lösningar på vår tids utmaningar, av Fredrik Moberg

Hur kan vi hitta lösningarna på klimatkrisen och andra stora utmaningar vi står inför? Ett sätt är att lära av naturen. Biomimikry kallas det när biologer samarbetar med arkitekter, ingenjörer och designers för att hitta och efterlikna naturens bästa lösningar. Det handlar om att upptäcka och förstå hur djur, växter, svampar och mikroorganismer löser problem.

Illustrerad fakta, mars–april

Naturhus: Bygg, bo och odla för en hållbar framtid, av Marie Granmar

Ett naturhus är en kretsloppsbyggnad där boningshuset omges av ett växthus. Näring från avloppet tas tillvara i egna odlingar. I nordliga klimat förlängs odlingssäsongen, och uppvärmningsperioden förkortas.

Örter, blommor & blad, av Agnes och Mauritz Larsson Stormgaard

Att odla eget ger en förståelse för hur grönsakerna fungerar och vilken sorts tillagning som passar för att verkligen ta fram det bästa i varje sort. Boken följer odlingssäsongen, från plantering av frön till hur du tar hand om skörden.

Expedition Sverige: Vandra, cykla, paddla från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr, av Linda Åkerberg

Boken är också en berättelse om Sverige. Vi får följa med på en natur- och kulturhistorisk resa som ger en inblick i vårt lands natur och hur den omformats genom åren. Hur landet befolkades och hur människan kommit att påverka Sverige av idag.

Psykologi, december (2020)

Prata med barn om klimatet: En handbok, Frida Berry Eklund

En praktisk handbok som ger konkreta råd om hur vi kan prata med barn om klimatet. Boken har en personlig avsändare som tar dig som läsare i handen och beskriver hur du kan prata med klimatoroliga barn, från förskoleåldern upp till tidiga tonåren.

***

Ytterligare en bok som finns med i vårkatalogen, men där någon bild på framsidan ännu inte finns tillgänglig, är:

Illustrerad fakta, april

Vildplockad svamp: Ätliga svampar i svenska naturen, av Niki Sjölund

I uppföljaren till succéboken Vildplockat ger Niki Sjölund svar på dessa frågor samtidigt som han inspirerar oss att gå ut i naturen och öppna ögonen för alla dessa fantastiska råvaror som växer vilt ute i våra skogar, på ängar och fjäll.