”En guide för alla som vill utveckla framtidens hållbara företag”

Hallå där Rebecka Carlsson, aktuell både med nya boken Exponentiell klimatomställning och med en webbsänd boklansering som går av stapeln i kväll.

Foto: rebeckacarlsson.se

I dag har du boklansering på Fotografiska i Stockholm klockan 18. Eventet är fullbokat, men det sänds via webben. Vad är det för tillställning egentligen?

– Det är som ett lanseringskalas för min nya bok, där ett 50-tal personer kommer närvara på plats på Fotografiska och resten är med varifrån som helst digitalt. Jag tror och hoppas att det kommer bli festligt. Vi kommer bjuda på ett modererat samtal om boken som jag hoppas ska bli givande också.

(Den som vill vara med på den webbsända lanseringen kan enkelt anmäla sig på den här länken.)

Din bok har ju den rätt långa titeln: Exponentiell klimatomställning: hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag. Hur låter en sammanfattning för oss som inte har superbra koll på det här med exponentiella saker?

– Den handlar om hur vi kan ta fram klimatlösningar som snabbt får stor effekt. Och som snabbt tar utvecklingen åt rätt håll. För att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt behöver vi ju följa vad som kallas för Carbon law: det vill säga peaka utsläppen 2020, halvera dem varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Hela världsekonomin ska alltså bli helt klimatneutral på bara tre decennier.

– I stället för att öka utsläppen exponentiellt behöver vi nu därför minska dem exponentiellt. Det är fullt möjligt, av den anledningen att det är fullt möjligt att utveckla lösningar som mycket snabbt kan få ner utsläppen. Så den här boken kan man säga är en slags konkret guide i hur vi kan utveckla just den typen av lösningar för allt som i dag kommer med betydande utsläpp – detta med hjälp av exponentiella teknologier, exponentiella beteendeförändringar och systemförändringar.

På nätet hos bokhandlarna kan man läsa att ”det här är en näringslivets klimatbok”. Varför är det det?

– Det är en guide skriven speciellt för företagsledare, entreprenörer, investerare, medarbetare, konsulter och andra som vill vara med och utveckla både framtidens hållbara företag samt också de klimatlösningar som kan få stor effekt framöver.

– Majoriteten av företagen har nu nått den punkt att de bestämt sig för att ställa om. Men det betyder inte att de vet hur de konkret ska ta sig an hållbarhetsfrågorna på ett framgångsrikt sätt. Jag vill göra den kunskapen tillgänglig för många i näringslivet, billigt och snabbt dessutom, så att många fler får kapaciteten att göra mycket mer på hållbarhetsområdet inom de allra närmaste åren. Det här är en klimatbok man ska kunna nå långt med. Som förhoppningsvis också ska förändra mångas syn på klimatfrågan – till fullt möjlig att lösa – och göra den till en fråga man kan ta sig an och kanske rent av bli ledande inom.

Om man inte tillhör näringslivet, borde man läsa något annat i stället, eller finns det något här för alla?

– Boken är egentligen lika mycket för aktivister i Fridays for Future, för Fältbiologerna, politiker, kommunanställda och alla som vill ta fram konkreta klimatlösningar av något slag. Den handlar dock inte om hur man minskar sina egna privata utsläpp, där finns det många andra bra böcker redan, utan om just hur vi kan ta fram klimatlösningar som minskar utsläpp som vida överstiger våra egna och som snabbt kan ta utvecklingen åt rätt håll.