Natur & Kultur första bokförlaget i Sverige att bli klimatneutralt

En milstolpe i förlagets hållbarhetsarbete, anser vd:n Per Almgren.

Foto: Anders Hellberg

Att (1) mäta en verksamhets samtliga växthusgasutsläpp, (2) kontinuerligt arbeta för att minimera dessa utsläpp, och sedan (3) kompensera för de utsläpp som ändå blir kvar, det har blivit en allt vanligare strategi bland svenska företag.

I mitten av september gick förlaget Natur & Kultur ut med nyheten att man blivit det första bokförlaget i Sverige som på det här sättet uppnått vad som brukar kallas för klimatneutralitet.

När förlaget inledde sitt klimatarbete på allvar resulterade verksamhetens direkta och indirekta växthusgasutsläpp i cirka 3 500 ton koldioxidekvivalenter under ett år. 2019 var utsläppen nere på cirka 2 400 ton – utsläpp som nu alltså kompenseras för. Det hela sker via ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama.

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur, i ett pressmeddelande.

För att komma åt de resterande utsläppen handlar det enligt förlaget om att det tryckeri i Lettland, som står för större delen av Natur & Kulturs bokproduktion, ska gå över helt till förnybar el. Effektivare transportsträckor och en uppdaterad resepolicy är två andra områden förlaget jobbar med. I pressmeddelandet framgår också att förlaget har upprättat ett internt klimatråd, ”med representanter från förlagets alla avdelningar för att kanalisera medarbetares engagemang och driva klimatfrågor”.