Klimatfrågan ger allt större avtryck i bokutgivningen

En tydlig Greta-effekt märks också, visar rapport från Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket i Stockholm. Foto Istvan Borbas/KB

I våras publicerade Kungliga biblioteket rapporten Nationalbibliografin i siffror 2019.

I rapporten framgår att KB under 2019 registrerade 13 058 nya böcker som var utgivna i Sverige.

Böckerna fördelade sig på följande sätt:

  • Böcker för vuxna: 9 161
  • Böcker för barn och ungdom: 2 387
  • Skolböcker: 477
  • Doktorsavhandlingar: 1 033

Ett annat sätt att fördela böckerna på är:

  • Svenska, originalverk: 8 737
  • Svenska, översättningar: 2 504
  • Engelska 1 424: (främst alla doktorsavhandlingar)
  • Övriga språk: 393

I rapporten finns ett specialkapitel med, Klimatberättelser i bokutgivningen 2010–2019. Här framgår att inte mindre än 894 titlar under denna period matchade de miljö- och klimatrelaterade sökord som KB använt sig av. 91 procent av dessa böcker var för vuxna medan de övriga nio  procenten riktade sig till målgruppen barn och unga.

En förklaring till mångfalden av böcker är enligt KB:

”Den tryckta bokutgivningen är fortfarande idag en samlande plats för ett splittrat medielandskap, där berättelser som startat på mer rörliga platser, som exempelvis i sociala medier, får landa.”

Men mest anmärkningsvärt är enligt KB inte vad som getts ut i Sverige, utan snarare den utländska litteratur som har svensk anknytning. Ett av Kungliga bibliotekets uppdrag är nämligen att samla in också utländsk litteratur om Sverige och svenska förhållanden, samt översättningar av svenska böcker. Enligt rapporten handlar det om 67 böcker med miljö- och klimatkoppling enbart under 2019, och här syns en väldigt tydlig Greta-effekt, enligt KB:

”I vårt sökresultat ser vi att antalet titlar ökar kraftigt under 2019. Detta år ges det ut nästan dubbelt så många titlar som de andra åren tillsammans. Dessutom är de skrivna på många olika språk, bland annat engelska, tyska, italienska, katalanska, spanska och portugisiska. Anledningen till att antalet titlar ökat så kraftigt är det genomslag Greta Thunberg och hennes kamp för klimatet fått under 2019. Nästan alla utgivna titlar under detta år handlar om henne. Både den biografi som skrivits om henne och hennes familj samt hennes tal har översatts till många språk, men även barnböcker, både biografier riktade till en yngre publik samt bilderböcker som berättar om henne, har getts ut och översatts. Intressant att notera är att endast en av titlarna om Greta Thunberg är ett svenskt original, övriga titlar är utgivna först på engelska, tyska och italienska och har sedan översatts till flera andra språk. Vid sökningar på kommande bokutgivning för 2020 ser vi att böcker om Greta Thunberg fortsätter att komma ut och översättas till ytterligare språk, bland annat till japanska, koreanska, kroatiska, persiska och kymriska.”