För den som behöver friska upp klimatminnet efter coronakrisen

Men författaren verkar ha haft lite för bråttom själv med skrivandet.

Foto: Anders Hellberg

Som en av Miljösveriges förgrundsgestalter under rätt många år nu behöver Stefan Edman kanske ingen närmare presentation.   

Men ska en presentation ändå ges så finns en fin formulering med i Göran Perssons bok Min väg, mina val. Persson skriver här om när han 1996, som ny chef för Statsrådsberedningen – det vill säga som ny statsminister – knöt till sig Stefan Edman som sakkunnig på miljöområdet:

”[F]örfattare, biolog och debattör – inspiratör av stora mått och i besittning av en aldrig sinande entusiasm.”  

Sedan dess har Stefan Edman förstås hunnit med en mängd andra uppdrag, och han har även varit en flitig författare både till en lång rad rapporter och böcker. Nu i somras var det dags för ytterligare en bok, denna gång med titeln Bråttom men inte kört – frågor och svar om klimatet.

”För dig som tar klimatproblemen på allvar och vill ha en snabb uppdatering om läget, utmaningarna och vad forskarna säger”, som det går att läsa på baksidan.

Foto: Votum

Upplägget i boken är ungefär som en längre föreläsning i skolan där eleverna får slänga ur sig frågor huller om buller och där sedan läraren ger svar efter bästa förmåga. Sammantaget kanske det blir en lite förvirrande och osammanhängande föreläsning. Men en och annan viktig pusselbit av kunskap lär ändå fastna hos eleverna. Vilket förstås är det viktiga.    

Och ser man till klimatfrågan så kan det verkligen behövas en ordentlig genomgång nu för att friska upp minnet. Inte minst eftersom vi alla, både här i Sverige och i resten av världen, har varit fullt upptagna ända sedan början av året med att ta oss an en minst sagt besvärlig pandemi.

Men nu börjar coronakrisen (förhoppningsvis) stabilisera sig något. Och då knackar förstås klimatkrisen återigen på dörren. Och hur var det då med de där utsläppssiffrorna, de där nya EU-reglerna och de där senaste forskningsrönen?

Stefan Edman listar 151 olika frågor – högt och lågt – som han sedan ger svar på. Eftersom boken går ganska fort att ta sig igenom är det en rätt bra genomgång som man får. Lite som en crash course.

Men frågan är om inte författaren till Bråttom men inte kört, under skrivandets gång själv hade lite för bråttom?

En dålig start blir det definitivt när Stefan Edman bara några sidor in i boken skriver om hur Jeff Bezon, som är Amazons grundare och vd och dessutom världens rikaste person, i början av året bestämde sig för att skänka 97 miljarder dollar till klimatkampen.

Problemet här är inte att namnet är felstavat (ska vara Jeff Bezos) utan snarare att det handlade om 10 miljarder dollar, vilket vid tidpunkten alltså var cirka 97 miljarder svenska kronor.

Så där gick klimatkampen plötsligt miste om ungefär 844 miljarder kronor, vilket kan kännas lite nedslående.

Eftersom också de övriga sidorna i boken är välfyllda med siffror av olika slag så blir man med denna tidiga miss tyvärr onödigt mycket på sin vakt genom resten av kapitlen.

Och inte blir det bättre när Stefan Edman ytterligare några sidor fram listar olika länders samlade koldioxidutsläpp över tid. Då är källan en artikel i Svenska Yle – som om det varit journalisten där som själv suttit och räknat på utsläppen. Letar man i stället upp Yle-artikeln och läser längst ned, så framgår: ”Källor för graferna: CDIAC, Gapminder” (där den förra står för Carbon Dioxide Information Analysis Center).

På samma sätt blir det när Edman ytterligare några sidor framåt listar länders utsläpp beräknat per person och år, och hänvisar till Ekonomifakta. Medan Ekonomifakta i sin tur själva skriver: ”Källa: EDGAR 2020” (vilket står för Emission Database for Global Atmospheric Research).

Ett stavfel på ett namn eller en miss om vilken valuta som gäller, det kan verkligen hända alla. Men det här med källorna känns faktiskt lite slappt av Stefan Edman och det drar också ned betyget för boken som helhet.

Men det där är ändå småsaker. Viktigare är att Stefan Edman också ibland glimrar till, och det drar i sin tur upp betyget igen. Framför allt sker det när han inte bara förklarar hur något ligger till, utan när han själv också tycker till om det. Som när han exempelvis skriver om de batterier som behövs för elbilar och mobiltelefoner, och kommer in på metallen kobolt, som till stor del bryts i Kongo-Kinshasa, och då under ofta usla arbetsförhållanden. Här visar sig plötsligt en Stefan Edman som man vill se mer av:

”Världssamfundet borde för länge sedan protesterat mot det som sker. Den globala klimatomställningens behov av kobolt gör frågan extra moraliskt brännande. Den svenska regeringen bör ta initiativ till att få EU att agera.”

Stefan Edman hade en gång i tiden Göras Perssons öra. Man kan bara hoppas att även Stefan Löfven skulle vilja lyssna på vad den här göteborgaren med en aldrig sinande entusiasm har att säga. Den nuvarande statsministern borde hur som helst få sig ett exemplar av boken sänt till sig.

Tre minnesvärda citat från boken:

  1. Larmen behövs, sannerligen. Men minst lika viktigt är att vi ser möjligheterna och stakar ut vägar framåt.  
  2. Den största globala klimatnytta vi som liten nation kan bidra med är att exportera inte bara klimatteknik utan också utbildningssystem, organisationsmodeller, ekonomiska styrmedel och annat som vi testat och funnit vara bra i klimatarbetet.
  3. Men utvecklingen i USA förskräcker: Klimatförnekaren Donald Trump försöker vrida klockan tillbaka genom att öppna hittills skyddade områden för gruvdrift och oljeborrning. Och genom feta subventioner och skattesänkningar för fossilindustrin.

Bokdjurets betyg: 3 (av 5)

Författare: Stefan Edman

Titel: Bråttom men inte kört, frågor och svar om klimatet

Förlag: Votum

Utgivningsdatum: 2020-06-03