Böcker på gång: Striden om den svenska skogen tas upp i ny bok

Dagens nyheters granskande reporter Lisa Röstlund ger ut "Skogslandet" i slutet av juni.

Bildmontage. Bakgrundsfoto: Anders Hellberg. Framsida: Forum.

Journalisten Lisa Röstlund har rönt stor uppmärksamhet för sina många artiklar om den svenska skogen. Den 28 juni kommer hon med en hel bok i ämnet.

Lisa Röstlund. Foto Gabriel Liljevall.

Skogslandet – en granskning ges ut av Bokförlaget Forum, som bland annat skriver så här:

I skogslandet Sverige pågår en strid. Biologer larmar: de sista riktiga skogarna försvinner – snart finns bara hyggen och plantager. Skogsbolag och andra forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i brinnande klimat- och biologisk mångfald-kris är man djupt oense om hur skogen ska användas. När journalisten Lisa Röstlund granskar en av vår tids ödesfrågor, kliver hon ned mellan skyttegravar och blottar konsekvenser av kriget.