”Boken har gett människor mod att agera”

Hallå där Kata Nylén från Klimatpsykologerna, vars bok om klimatpsykologi nu ska ges ut på ryska.

Kata Nylén. Foto: Karin Boo

Nyligen blev det klart att din, Frida Hylander och Kali Anderssons bok, Klimatpsykologi, hur vi skapar hållbar förändring, ska ges ut på ryska. Hur gick det till egentligen?

– Vi har en agentur som arbetar med att hitta samarbetspartners för att få ut boken på andra språk. Den ryska upplagan är helt och hållet deras förtjänst.

Har ni några andra översättningar på gång?

– I och med Corona så har agenturen inte haft möjlighet att vara på mässor och hitta kontakter, därav har det gått långsammare än vanligt att få tag på andra intressenter. Vårt förlag har därför bett oss att själva försöka använda kontakter och nätverk för att få boken att spridas på flera språk.

För de som missat er bok, kan du ge en något så när kortfattad sammanfattning av vad den handlar om?

– För det första svarar boken på en hel del frågor om varför vi människor inte agerar mer, fast att läget är så akut. Den svarar även på frågan om varför inte mer händer, fast att vi faktiskt gör en hel del. Svaren går här att finna i hur våra mänskliga hjärnor fungerar.

– Men jag skulle sedan säga att boken framför allt ger verktyg till den enskilda individen såväl som till organisationen, ja till alla som vill bidra till en hållbar värld och som vill lyckas med långsiktigt stor påverkan i sina insatser för klimatet.

– Tiden är här för att vara modig och tiden är här för att verkligen göra något åt vår lidande natur och åt klimatet. Alla människor kan göra en hel del, men på grund av att vi har riktigt ont om tid behöver vi vara noga med att vi gör rätt saker. Så boken är slutligen också en hjälp på vägen, både i att finna vad en ska göra men också hur det ska göras för att få så stor effekt som möjligt.

Boken kom för precis ett år sedan – hur har mottagandet varit så här långt?

– Vi fick mycket uppmärksamhet från media i början, vilket var superkul. Vi sålde också slut på första upplagan inför jul. Men nu är det nästan ännu roligare när vi får en massa positiv respons från människor som läst boken och verkligen tycker att den förändrat deras liv, eller i alla fall har givit dem viktiga perspektiv och framför allt hopp och mod att agera.

Sista frågan då: säg att man vaknar den 4 november till att Trump vunnit valet i USA, har du som klimatpsykolog några bra tips på hur man skulle ta sig an en sådan nyhet?

– Oh, den är svår. Det beror ju på hur en tolkar det beskedet och vad för framtidsaspekter som läggs in i det hela. Men om vi utgår ifrån att det är ett besked som kan få många att uppleva känslor av hopplöshet, sorg, uppgivenhet eller ilska till exempel, så skulle jag nog säga att det är viktigt att inte vara ensam i en sådan krissituation.

– Se därför till att vara med andra som förstår dig i de reaktionerna. Acceptera att känslorna finns men låt de fortfarande inte styra dina beteenden. Knepet är att känna sorg och samtidigt få var glad. Att uppleva hopplöshet, men ändå agera tillsammans med andra för en bättre värld och på så sätt samtidigt uppleva hopp. Båda sidorna måste få finnas.